STRONA GŁÓWNA             Zmiany

I. Wstęp II. Tabele III. Kolory

 

    01.Prolog. Rodowody

    02.Rodowody - analiza źródeł

    03.Historia narodzin wg Łk  

    04.Historia narodzin wg Mat

    05.Zwiastowania anielskie w NT

06.Jan Chrzciciel 

07.Powołanie uczniów

08.Uzdrowienia w Kafarnaum cz.1 

    09.Mat: Kazanie na Górze cz.1 

    10.Mat: Kazanie na Górze cz.2

11.Uzdrowienia w Kafarnaum cz.2 

    12.Mat: Cuda [DB]

    13.Mat: Mowa misyjna 

    14.Mat: Poselstwo Jana

15.Uzdrowienia w szabat

    16.MW 1: Kazanie w dolinie

    17.MW 2: Cuda, Poselstwo Jana

18.Oszczerstwa

19.Podobieństwa cz.1

20.Podobieństwa cz.2

21.Jezus cudotwórca

22.Ojczyste strony

23.Działalność misyjna

24.Działalność poza Galileą

25.Mowa do uczniów cz.1        

26.Mowa do uczniów cz.2

    27.DW 1: Działalność misyjna

    28.DW 2: Miłosierdzie

    29.DW 3: Modlitwa. Oszczerstwa

    30.DW 4: Nap. Faryzeuszy (NF)

    31.DW 5: Mowa Pocieszenia

    32.DW 6: O pot. czujności (MA3)

    33.DW 7: Wezwanie do skruchy

    34.DW 8: Łudzenie

    35.DW 9: Uczta u faryzeusza

    36.DW 10: O wyrzeczeniu

    37.DW 11: Mamona

    38.DW 12: O prz. Syna Czł.(MA2)

39.Mowa do uczniów cz.3 

    40.DW 13: Zacheusz

Jerozolima

41.Przybycie do Jeruzalem

42.Nauczanie w Świątyni  

43.Napiętn. Faryzeuszy (NF)

Mała Apokalipsa

44.MA 1: Zapowiedź wojen

45.MA 2: O przyjściu Syna Czł.

46.MA 3: O potrzebie czujności

Męka Pańska

47.MP 1: Wieczerza

48.MP 2: Pojmanie

49.MP 3: Proces

50.MP 4: Śmierć

51.MP 5: Pusty grób

    52.Chrystophanie wg Mat

    53.Chrystophanie wg Łk

    54.Dod. zakończenia Mk


Copyright © Racjonalista